ceturtdiena, 2010. gada 3. jūnijs

Foto konkurss turpinās!!!!


Sanākot kopā un apspriežoties nolēmām, ka foto konkursu pagarinam un pārkristam.
Tagad aicinām Jūs visus sūtīt bildes konkursam "Beverīnas gadalaiki": ar dabas skatiem, dzīvniekiem, cilvēkiem darbībā u.c.
Bildes var sūtīt līdz 20. jūlijam uz e- pastu brengulu_jd@inbox.lv vēstulē minot vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni. Labākās iesūtītās fotogrāfijas publicēsim Beverīnas novada mājas lapā [ http://www.beverinasnovads.lv/ ] un pašas labākās bildes tiks izstādītas sporta un kultūras centrā "Kaimiņi" kā arī labāko darbu autori saņems balvas kā apsolīts ;)

Iemūžini mirkļus un sūti tos mums!!!


P.S. paldies visiem, kas jau iesūtījuši fotogrāfijas!!! :)